[Giới thiệu hero] Catwoman
Tin tức
Ngày đăng: 03/2017

       Tiểu sử

Catwoman là một siêu trộm nổi tiếng. Trong cuộc đấu với Batman cô dần có cảm tình với anh chàng này. Cô vừa là người yêu vừa là đối thủ của Batman. Vừa là nhân vật phản diện, vừa là nhân vật chính diện khi tham gia cả tổ chức tội phạm lẫn tổ chức siêu anh hùng


       Tư chất
Tu dsfjkshdfjk sfkjshdkfh kshfjkshdf


        Kỹ năng
 

        Chiến hồn
 


Hình ảnh chiến hồn của Catwwoman khi nâng cấp       Đánh giá sức mạnh

Catwoman có thể dùng kỹ năng của mình để thu hút các đạo cụ có trên bản đồ. Với tư chất mạnh về Bạo Kích và May mắn, Catwoman có thể sử dụng đạo cụ kết hợp với các kỹ năng để gây lượng sát thương trong 1 lượt cực lớn. Nếu bạn thích các hero khác thì hoàn toàn có thể sử dụng Catwoman ở vị trí hỗ trợ.

Tin Liên Quan
Banner side Home