Sự kiện Đua top 7 ngày
Sự kiện
Ngày đăng: 04/2017

Khi Bùm Chíu khai mở server sẽ đi kèm 2 sự kiện thời hạn 7 ngày 

- Đua top Lực chiến

- Đua top Cấp

 

Nội dung : Sự kiện diễn ra tại server mới, bắt đầu từ lúc mở server và kết thúc vào lúc 4h sáng ngày Thứ 11 sau đó

Phần thưởng sẽ được tổng kết và trao vào lúc 5h chiều cùng ngày

 

Sự kiện Đua top 7 ngày : Đua top Chiến lực

 

Top 1 :  Thẻ hero Thor 3 sao, Ngọc hồn Hero x150, Kim Thủy Tinh x3, Rương 800.000 Vàng x2, Túi Phi Cung yêu tinh x10

 

 

 

 

Phần thưởng đặc biệt cho Top 1 là Thẻ triệu hồi hero Thor 3 sao
 

 

Top 2 : Mảnh hồn Hero Thor x10, Ngọc hồn Hero x100, Tử Thủy Tinh, x20, Rương 500.000 Vàng x1, Nước thánh x5

 

 

 

Top 3 : Hộp linh hồn x20, Ngọc hồn Hero x75, Tử Thủy Tinh x10, Rương 500.000 Vàng x1, Nước thánh x5

 

 

 

Top 4 - 10 : Lam Thủy Tinh x30, Túi 300.000 Vàng x1, Hộp linh hồn x10, Mũi tên May mắn x20

 

 

Top 11 - 50 : Lam Thủy Tinh x15, Quyển Vàng may mắn x5, Hộp linh hồn x5, Mũi tên May mắn x10

 

 

 

Sự kiện Đua top  7 ngày : Đua top Cấp

 

Top 1 :  Túi Đá lv4 x3, Rương 500.000 Vàng x2, Tử Thủy Tinh x10, Pet Flame 3 sao x1

 

Top 2 : Túi Đá lv3 x5, Túi 300.000 Vàng x2, Lam Thủy Tinh x10, Quyển Thiên Phú x30

 

 

Top 3 : Túi Đá lv3 x5, Túi 300.000 Vàng x1, Lam Thủy Tinh x10, Mũi tên May mắn x20

 

 

Top 4 - 10 : Túi 100.000 Vàng x2, Lam Thủy Tinh x10, Mũi tên May mắn x10

 

Tin Liên Quan
Banner side Home