Sự kiện nhận Hoạt lực
Sự kiện
Ngày đăng: 04/2017

Để tham gia chơi Bùm Chíu, cày đồ, lên cấp, đánh boss, kiếm tiền...thì không thể thiếu Thể lực được.

Vì vậy, mỗi ngày Bùm Chíu có 3 đợt tặng free thể lực để hỗ trợ cho người chơi

- Đợt 1 : 11h - 14h : Tặng 50 Thể lực

- Đợt 2 : 16 - 18h : Tặng 50 Thể lực

- Đợt 3 : 20h - 22h : Tặng 100 Thể lực

Trong khoảng thời gian quy định, người chơi đăng nhập game có thể vào bảngHoạt động chọn Sự kiện Hoạt lực để nhận Thể lực hoàn toàn miễn phí.

Vào bảng Hoạt động 

 

Kéo xuống, chọn tab Hoạt lực

 

Hết thời gian quy định sẽ không thể nhận được Hoạt lực nữa và không cộng dồn cho lần nhận sau.


Chúc các bạn chơi game vui vẻ
 


 

Tin Liên Quan
Banner side Home